Ring oss på Tlf: 32 79 70 00

We Care – Verdiskapning

We Care – Verdiskapning
We Care er navnet på vår Corporate responsibility (CR-) Plattform. CR er et av våre viktigste satsningsområder. Corporate Responsibility handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Næringslivet må ta sin del av ansvaret for at verden skal bli et bedre sted å leve  – i dag og for fremtidige generasjoner. Myndighetene kan ikke lenger bære dette ansvaret alene.

For oss er det ikke noe alternativ til å være en ansvarlig og bevisst bedrift. Så langt det går skal vi ta hensyn til alle våre interessenter som påvirkes av forretningsdrift. Vi har også erfart at dette skaper stolthet i bedriften, det tiltrekker seg og holder på gode medarbeidere og det har en flott kulturbygger. Vi har kommet et godt stykke på vei og vi har ambisiøse mål for fremtiden.

ISO 26000
ISO utarbeider en standard som skal gi retningslinjer for hvordan bedrifter kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav. ISO 26000 vil inneholde retningslinjer og ikke krav, og er ikke ment brukt som grunnlag for sertifisering. Retningslinjene i ISO 26000 bygger på beste praksis utviklet i både offentlig og privat sektor. De vil være konsistente med relevante deklerasjoner  og konvensjoner.

UN Global Compact
I 2010 ble vi medlemmer av UN Global Compact. Gjennom denne deltakelsen forplikter vi oss til å drive ansvarlig samt rapportere om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. FN’s Global Compact ble opprettet i 2000 etter et initiativ fra daværende generalsekretær Kofi Annan. GC er et frivillig initiativ som har som mål å samle næringslivet, FN-organisasjoner og frivillige organisasjoner for å støtte opp om universielle miljø- og samfunnsprinsipper.

Røykfrie hoteller
1.januar 2007 ble Choice Hotels Scandinavia verdens første røykfrie hotellkjede. Vi er glade for å kunne tilby alle gjester røykfrie rom, og alle våre medarbeidere et røykfritt og sunt arbeidsmiljø.

Norges første økosertifiserte hotellselskap
Nordic Choice er Norges første hotell- og restaurantkjede med bronsemerket i henhold til Debios nye økosertifisering.  Vi er stolte av å være økosertifiserte gjennom hele dagen, ikke bare til frokost. Debios merkeordning skiller mellom gull-, sølv- og bronsesertifisering, og har til formål å gjøre det enkelt for forbrukeren å gjenkjenne serveringssteder som tilbyr gjestene økologisk mat. For å kvalifisere til bronsemerke må hotellene servere minimum 15 ulike økologiske produkter.