Ring oss på Tlf: 32 79 70 00

Samfunnsansvar

Vårt Ansvar

På Holmsbu Hotel & Spa har vi høye mål og et bredt
engasjement. Derfor måler vi på tre bunnlinjer -for samfunnsansvar, mennesker og for økonomiske resultater.

Alle har et ansvar for å hjelpe andre som ikke har det like bra. Det kan være i nabolaget eller langt borte,
for miljø eller for mennesker. Dette gjelder selvsagt også hos oss, og vi er stolte av å ha medarbeidere
som vil ta ansvar utenfor hotelltrappa.

Lokalt Ansvar – Å være en god nabo

Vårt samfunnsansvar starter i vårt eget nabolag.
Det lokale arbeidet har skapt fine historier, gode resultater og sjeldne møter mellom mennesker.

Alle kan gjøre litt

Med engasjerte medarbeidere kan vi påvirke forholdene rundt oss. Dette skjer i samspill mellom ansatte og
ledelsen.Vi vil være en ansvarlig aktør og en god nabo. Dette skaper verdi for lokalsamfunnet, men også
stolthet og engasjement hos våre medarbeidere; det er blitt en del av vår kultur.
Vi tror på at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

«Ensomt tre søker pakker»

I desember gjennomfører vi sammen med Nordic Choice en storstillt dugnadsaksjon på alle 170 hotell i Norge og Sverige. Kampanjen går under navnet «Ensomt tre søker pakker».

For hver gave som samles inn gir vi enda et barn med en vanskelig
julehøytid i møte en liten glede. Holmsbu Hotel & Spa
samarbeider med Kirkens Bymisjon i Drammen som deler ut våre
innsamlede gaver. I 2013 samlet vi inn 250 pakker. Nordic Choice gir 10 kr pr. innsamlede pakke til UNICEF’s «Free to grow»- kampen for å beskytte barn utsatt for traficing/menneskehandel.

Ønsker du å gi en gave, merker du den med alder og kjønn innholdet passer til, og legger den under juletreet på et av våre hotell.

«Prosjekt Gatebarn»

Vi har to flotte fadderbarn fra Kenya, Benson & Washington. «Prosjekt Gatebarn» i Kenya har nå 7

skoler med ca. 1100 barn. Høsten 2013 åpnet et nytt helsesenter hvor syke kan søke behandling.
www.prosjektgatebarn.no

«Gi det videre»

Gjennom vårt ønske om å kunne gjøre litt mer, har vi blant annet et samarbeid med Kirkens Bymisjon i
Drammen. «Gi det videre»-aksjonen er et av tiltakene vi bidrar i, med hjelp fra alle våre medarbeidere.
Veldig mange henvender seg til Kirkens Bymisjon med behov for alt fra klær til aktivitetsutstyr. Formålet
med «gi det videre» er at barn og unge skal få muligheten til å delta i hverdagslige, organiserte og sosiale
aktiviteter ved å nyttegjøre seg av brukt utstyr som andre har stående hjemme. Utstyret må være i god
stand å kunne benyttes av andre uten reparasjoner.

«Rosa sløyfe»-Aksjonen

Hver Oktober markerer vi «rosa sløyfe»-aksjonen. Målet for aksjonen er å vise solidaritet med brystkreft-
rammede, spre informasjon, øke kunnskapen om brystkreft og samtidig støtte brystkreftforeningen. Samtidig oppfordrer vi alle ansatte og alle våre gjester til å støtte saken. Vi tar frem forskjellige effekter for å synliggjøre saken og spre informasjon.


Earth Hour

Siste lørdagen i mars hvert eneste år kl. 20:30-21:30 markeres Earth Hour som er en verdensomspennende
symbolsk markering og kollektiv klimadugnad. Stor oppmerksomhet til behovet for økt satsning på fornybar
energi i kampen mot klimaendringene. I 2014 kom Holmsbu Hotel & Spa på 2. plass av 170 hoteller
for vår innsats og markering ev Earth Hour.

Regnskogfondet

Vi samarbeider med Regnskogfondet og verner store områder med regnskog. For hver natt én gjest bor på ett
Nordic Choice hotell, beskytter Regnskogfondet 100 m2 regnskog i ett år. Siden vi innledet samarbeidet har vi
hvert år vernet mer regnskog enn vi gjorde året før. I 2012 bidro vi og gjestene våre til å bevare 55 000 hektar
regnskog. Det tilsvarer mer enn 77 500 fotballbaner. Det sparte atmosfæren for 19,1 millioner tonn CO2, noe
som tilsvarer de årlige utslippene fra 8 900 biler.

Unicef

Gjennom Nordic Choice har vi vært signaturpartner med UNICEF siden 2008. De gode resultatene vi har
oppnådd sammen, gjør oss trygge på at vi har funnet den rette samarbeidspartneren. Unicef hjelper barn
og unge i 150 land til et bedre liv. Vi tror på de verdiene Unicef arbeider etter.

«Free to grow»

Ett av FNs tusenårsmål er at alle barn skal ha en trygg oppvekst. Det slutter vi oss til. Med «Free to grow»
bidrar vi til å gjøre livet litt bedre for barn. Unicef anslår at 132 millioner barn er barnearbeidere, at 1,2
millioner barn utsettes for trafficking hvert år, og at millioner av barn mister barndommen sin som barnesoldater
eller gatebarn. Free to grow handler om å gi barn en god barndom fri for vold, overgrep, mishandling og utnytting.

Via Nordic Choice har vi siden 2008 bidratt til flere tiltak for UNICEF:

«Water For Life»

Fra 2008 til 2010 hadde vi et fruktbart samarbeid gjennom prosjektet «Water for life». Her bidro vi
til vannprosjekter i fattige land. Samtidig kom våre medarbeidere i bedre form. Alle medarbeiderne kunne
registrere sin fysiske aktivitet og dermed bidra til å forsterke vår innsats i prosjektet. At hele konsernet
deltok, var helt sentralt i dette viktige arbeidet. Dette er noe av det vi oppnådde vi med Water for life:
2008: Malawi
◦8 barneskoler fikk nye brønner med håndpumpe og nye latriner for gutter og jenter
◦Økt kunnskap om rent vann, håndhygiene og sanitærforhold på skoler og i landsbysamfunn
2009: Nepal
◦75 skoler fikk egne toalett for gutter og jenter
◦7 000 familier fikk tilfredsstillende toalettfasiliteter
◦Barn fikk kunnskap om vann-, sanitær og hygieneforhold på skolen, i familien og i lokalsamfunnet
◦Bedrede sanitærforhold og økt kunnskap om personlig hygiene blant 15.000 elever på 75 skoler,
samt 40.000 mennesker i lokalsamfunnene rundt skolene.
2010: Madagaskar
◦Bygget vann-, sanitær og hygienefasiliteter til 1680 skolebarn i to distrikter
◦Gjennomførte WASH-opplæring av 40 lærere
◦Bygget vannpunkter og økologiske latriner
◦Lærte opp elever ved 14 skoler i håndhygiene