Ring oss på Tlf: 32 79 70 00

Miljøengasjement

Miljøengasjement

Som hotell er vi endel av problemet. Vi skal også være en del av løsningen. Derfor krever vi mye av oss selv.

Vi vil verne miljøet ved å kaste mindre restavfall, bruke mindre energi, redusere vannforbruket, minimere bruken
av kjemikalier og sørge for at transporten til og fra hotellet blir så kort som mulig. Vi skal redusere vårt økologiske
fotavtrykk og gå foran som et eksempel på hvordan man kan drive hotell og ta hensyn til miljøet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo mer miljøvennlig på hotell enn hjemme

Vi har satt som mål at gjestene våre skal kunne bo mer miljøvennlig hos oss enn det de gjør
hjemme. Derfor har vi sett på hva mennesker i Norge og Sverige bruker i gjennomsnitt av energi, vann, avfall
og kjemikalier pr døgn. Vårt mål er derfor å komme ned på det samme nivået.
Selv om det er langt igjen, har vi allerede oppnådd mye:

Redusert vannforbruk

Fra 2008 til 2012 reduserte vi vannforbruket med 12,4 % per gjestedøgn. Men fortsatt brukes det 236 liter vann
per gjestedøgn. Vi skal gjøre det mer attraktivt å bruke mindre vann.

Vi skal bruke vann mer effektivt. Innen 2016 skal vi redusere vannforbruket med 20 %. Da vil vi bruke like mye
vann per gjestedøgn på hotellene som en gjennomsnittlig nordmann eller svenske bruker hjemme i løpet av et døgn.
Det er nok vann i Norden, men når vi reduserer vannforbruket, har det mange positive bieffekter. I store deler av
verden er rent vann et knapphetsgode. I Norden er ikke dette et problem, men vi har likevel valgt
dette som satsingsområde for miljøarbeidet.

Hvorfor vannbesparing?

Frakt, oppvarming og rensing av vannet krever mye energi og kjemikalier, både på vei inn til hotellet og ut igjen
i avløpet. Ved å bruke mindre vann, bruker vi altså mindre energi og kjemikalier. Dermed kan vi oppnå en betydelig
miljøgevinst ved å redusere forbruket.  Siden 2008 har vi gjennomført tiltak som har resultert i mer enn 12 % lavere
vannforbruk pr. gjestedøgn. Den besparelsen tilsvarer et årsbruk for 3200 personer.

Mindre restavfall

Fra 2008 til 2012 kastet gjestene 45% mindre restavfall per gjestedøgn. Likevel produseres det 0,72 kg restavfall
for hvert gjestedøgn. Vi og gjestene skal bli enda flinkere til å sortere.

Hvorfor skal vi redusere avfallsmengden?

Avfall er sløsing med ressurser og fører til en rekke miljøproblemer som forurenset sigevann, klimagasser, spredning
av tungmetaller og andre miljøgifter, ca. en tredjedel av all mat som produseres blir kastet. I Norge har avfalls-
mengden doblet seg siden tidlig på 70-tallet. Dersom vi fortsetter i samme tempo, vil avfallsmengden doble seg
nok en gang innen 2030.

Mindre strøm, mer regnskog

Vi betaler en frivillig CO2-skatt for hver gjest som bor hos oss. Denne går til Regnskogfondet.
På vegne av oss bevarer de regnskog, noe som er svært klimaeffektivt. Det betyr at jo flere gjester som overnatter
hos oss, desto mer regnskog blir bevart.

Vi skal bruke mindre energi. Sammenlignet med 2012-nivået skal vi redusere energiforbruket med 10 % per m2/år. Dette skal vi oppnå innen 2016. Siden årtusenskiftet har vi aktivt jobbet for å bruke mindre energi. Vi kjøper mye av energien fra Ishavskraft, som leverer 100% fornybar kraft. Strømforbruket har vi redusert med nesten 5% per gjestedøgn fra 2008 til 2012. Denne besparelsen tilsvarer årsforbruket for neste 600 villaer.

Hvorfor skal vi redusere energiforbruket?

Alt energiforbruk fører til klimautslipp. Selv om mye av den energien vi bruker i Norge er fornybar, er vi del av et europeisk nettverk. Derfor vil også mye av energien komme fra «skitne» kilder.

Hvorfor skal vi redusere transporter?

I løpet av de seneste tiårene har omfanget av transport økt kraftig i Norge og alle andre vestlige land. Transporter
fører nesten alltid med seg miljøproblemer som klimautslipp og annen luftforurensing.Produksjon av drivstoff fører
også til store utslipp og miljøproblemer. Transport- og reiselivssektoren står for ca. 30 % av klimagassutslippene i
verden. Vi er selvfølgelig avhengig av transporter, men vi kan bli mye bedre enn det vi er i dag.

Hvorfor skal vi redusere kjemikaliebruken?

Mange av kjemikaliene som brukes til rengjøring er skadelige for miljøet eller mennesker, eller begge deler.
Rengjøringsmidler brukes slik at de ender opp i avløpsvannet og enten slippes direkte ut i miljøet eller de havner i
slammet i kloakkrenseanlegg. Vi vet ikke nok om kjemikaliene i dag til å vite om de er farlige. Mange produkter
vi brukte før i tiden er forbudt å bruke i dag. Flere av kjemikaliene vi utsettes for lagres i kroppen for alltid.

ISO 14001 miljøsertifisert

Vi har implementert den internasjonalt anerkjente miljøstandarden ISO 14001. Med det som verktøy
jobber vi dynamisk og aktivt for å kontinuerlig redusere vår miljøpåvirkning. Siden 2007 har Det Norske Veritas
vært vaktbikkja som sørger for at miljøarbeidet er like godt som det vi sier det skal være.

Parameter

Hotell

Hjemme

Mål 2016

Vann

236 liter/natt

190 liter/natt

-20%

Restavfall

0,72 kg/natt

0,66 kg/natt

-10%

Kjemikalier

41,5 g/natt

37 g/natt

-10%

Elektrisitet

154   kWh/kvm/år

140 kWh/kvm/år

-10%

Transport

987stk/år

-15%