Ring oss på Tlf: 32 79 70 00

Bærekraftig Hotellopphold

Bærekraftig Hotellopphold

Dyrevelferd

Sammen med WWF og Dyrevernalliansen ble retningslinjer for innkjøp av fisk, skalldyr og kjøtt etablert i 2010. Innkjøpsguiden forklarer hva man bør la være å kjøpe inn. Vi ønsker å påvirke til å styre etterspørselen etter mat. På den måten unngår vi å legge press på truede dyrearter eller støtte miljøfiendtlig produksjon. Retningslinjene forklarer hva vi bør la være å kjøpe inn å unngå og servere våre gjester.

Vi unngå enkelte varer

Bakgrunnen for denne såkalte «Rødlisten» er at en mengde matvarer fremstilles på en lite dyrevennlig eller miljøvennlig måte. På den listen finner vi også truede arter. Vi ønsker å si være tydelig på hvilke matvarer vi bør unngå slik at vi ikke skaper mer etterspørsel. Rødlisten revideres årlig etter innspill fra WWF,
Dyrevernalliansen og artsdatabanken i Norge og Sverige.

Tekstiler

Vi vil at gjestene våre skal sove godt i rent sengetøy og ha friske håndklær
når de står opp. Tekstiler er en viktig del av både hotellopplevelsen og har stor påvirkning på miljøet og mennesker i verdikjeden.

Derfor må vi gjøre dette riktig. Vi bruker mye bomull i våre tekstiler.

Visste du at…

◦Produksjon av 1 kg bomull krever bruk av 1 kg farlige kjemikalier?
◦Produksjon av 1 kg bomull krever mellom 5.000 og 25.000 liter vann?
◦Bomullsdyrking opptar kun ca 4% av jordas dyrkede arealer, men bruker over 25% av innsektsmidlene?

Bomull påvirker miljøet og sosiale forhold mer enn mange av oss aner. Syklusen – fra fremstilling av bomullsfrø
og dyrking, via produksjon, til bruk og vask på hotellet og helt frem til bomullsproduktet ikke kan brukes av oss
lenger– krever mye ressurser og involverer mange aktører.

Bruker mindre energi, vann og kjemikalier

Vi jobber sammen med leverandørene for å bedre forholdene for miljøet og menneskene gjennom hele syklusen.

Det er en utfordrende jobb, for leverandørkjeden er lang og vanskelig å få oversikt over. Dette innebærer at vi
kartlegger alle leverandørerene og underleverandørene, ser på hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere påvirkning
på miljø og sosiale forhold i alle leddene i tillegg til at vi ser hva vi kan gjøre selv på vårt eget hotell.

Noe av det mest effektive vi kan gjøre er derfor å redusere forbruket. Det betyr at vi må forsøke å redusere hvor mange ganger vi vasker håndklærne. Det sliter mindre på tekstilene og gir dem lengre levetid. På den måten bruker vi mindre energi, vann og kjemikalier til vask, og i tillegg trenger vi ikke gå til innkjøp av nye like ofte, noe som gjør at vi ikke bruker så mye bomull. Det er derfor vi ber deg bruke håndkleet flere ganger før vi vasker det.